Jak przygotować się do kontroli wojewody w przychodni POZ?

Wojewoda może przeprowadzić w Twojej placówce kontrolę, podczas której sprawdzi, czy przestrzegasz przepisy o działalności leczniczej. W tym artykule opowiadam, na co najczęściej wojewodowie zwracają uwagę podczas kontroli. Podpowiadam, jak przygotować się do kontroli wojewody w przychodni POZ? Jaki jest cel kontroli? Żeby dobrze przygotować się do kontroli, musisz przede wszystkim wiedzieć, jak jest jej […]

Jak otworzyć własną przychodnię POZ?

Jeżeli rozważasz otwarcie własnej przychodni POZ, musisz uzyskać wpis we właściwym rejestrze: prowadzonym albo przez izbę lekarską, albo przez wojewodę. W tym artykule opisuję, jak uzyskać wpis w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonych przez wojewodę. Pierwszy krok do Twojej przychodni POZ: Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Musisz wybrać, czy chcesz, żeby Twoją przychodnię nadzorowała okręgowa izba […]