4 maj, 2022

Co powinien zawierać regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

Gdy wojewoda postanowi skontrolować Twoją przychodnię, to spodziewaj się na pewno pytań o regulamin organizacyjny. Wojewoda skrupulatnie sprawdzi, czy:

  • regulamin zawiera wszystkie elementy przewidziane przez ustawę o działalności leczniczej,
  •  treść regulaminu odpowiada strukturze przychodni.

Kto ma obowiązek posiada regulaminu organizacyjnego?

Zacznijmy od tego, że w zasadzie każdy podmiot leczniczy wpisany do RPWDL musi posiadać regulamin organizacyjny. Temu obowiązkowi nie podlegają tyko niektóre indywidualne praktyki lekarskie.

Zatem Twoja przychodnia na pewno musi mieć regulamin.

Co powinien zawierać regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

Wszystkie obligatoryjne elementy regulaminu organizacyjnego zostały wymienione w ustawie. Nie chcę tu cytować przepisów, omówię jedynie kilka najważniejszych moim zdaniem punktów, które powinny znaleźć się w tym dokumencie.

Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

Chodzi tutaj o podział zakładu leczniczego na:

  • jednostki organizacyjne lub
  • komórki organizacyjne.

Wojewoda w trakcie kontroli będzie sprawdzał, czy treść regulaminu pokrywa się z faktyczną organizacją zakładu leczniczego. Np. czy do regulaminu zostały wpisane wszystkie komórki organizacyjne, w których faktycznie udzielasz świadczeń zdrowotnych.

W miarę rozwoju biznesu medycznego być może będziesz podpisywać umowy z nowymi lekarzami udzielającymi świadczeń w specjalizacjach, których do tej pory w Twojej przychodni nie było. Przykładowo do tej pory nie miałeś wśród swoich współpracowników ginekologa, jednakże postanowiłeś w ramach przychodni otworzyć gabinet ginekologiczno-położniczy. Podpisałeś w tym celu umowę z odpowiednim specjalistą, zaktualizowałeś wpis w RPWDL.

Nie zapomnij zmienić także regulaminu organizacyjnego! Jeżeli tego nie zrobisz, to z pewnością wojewoda wytknie Ci to w ramach ewentualnej kontroli.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Podmiot leczniczy nie może zarabiać na udostępnieniu pacjentowi dokumentacji medycznej. Można żądać jedynie zwrotu kosztów wykonania kopii. Co istotne, jeżeli pacjent zażąda wydania kopii na podstawie przepisów RODO, to mamy obowiązek stworzyć pierwszą kopię nieodpłatnie.

Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

Z regulaminu powinno jasno wynikać, czy udzielane świadczenia są finansowane ze środków publicznych, czy z innego źródła. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych powinien być tak zorganizowany, aby pacjent zawsze wiedział, czy musi uiścić wynagrodzenie.

Monitoring pomieszczeń

Jeżeli w przychodni stosujesz monitoring, to powinieneś ten fakt uwzględnić w regulaminie. Dane zebrane poprzez monitoring możesz przechowywać najdłużej 3 miesiące.

O treści regulaminu powinieneś poinformować pacjentów

I to na dwa sposoby:

  • przez wywieszenie w przychodni,
  • na stronie internetowej przychodni.

***

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu regulaminu, zapraszam do kontaktu:

  • e-mail: marcin.bartynski@gmail.com,
  • tel. 602-490-321.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *