14 cze, 2021

Jak zerwać kontrakt z NFZ?

Często dentyści unikają jak ognia jakichkolwiek stosunków z NFZ. Być może i Ty doszedłeś do tego samego wniosku. Jeżeli to prawda, to czytaj dalej, jak zerwać kontrakt z NFZ.

Jak zerwać kontrakt z NFZ?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w treści umowy. Przewinęło się przez moje ręce trochę kontraktów z NFZ. W zasadzie w każdym z nich przewidziano możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Sprawdź, czy i Twój kontrakt taką możliwość przewiduje. A jeżeli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia licz od dnia, w którym oświadczenie o rozwiązaniu umowy dotrze do NFZ.

Dlatego warto, żebyś oświadczenia o rozwiązaniu umowy wysłał listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Zasadniczo każda umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. Także kontrakt z NFZ.

Chcesz skorzystać z tej drogi? Zwróć się z odpowiednim pytaniem do Funduszu.

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Ogólne warunki umów przewidują, że możesz rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w jednym przypadku. Wtedy, gdy NFZ zalega z Twoim wynagrodzeniem za dwa pełne okresy płatności.

Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na kredytowanie Funduszu.

Możesz też doprowadzić do tego, żeby to Fundusz wypowiedział Tobie umowę

Ogólne warunki umów przewidują sytuacje, kiedy NFZ jest uprawniony do rozwiązania umowy – i to bez stosowania okresów wypowiedzenia.

Zerknij sobie do OWU, żebyś wiedział, jakie to sytuacje. Nie polecam Tobie jednak naruszania kontraktu tylko po to, żeby NFZ go wypowiedział. Niepotrzebnie naraziłbyś się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Natomiast możesz skorzystać z innej możliwości uregulowanej w OWU.

Otóż jak zapewne wiesz, do 30 listopada każdego roku powinieneś ustalić z Funduszem warunki finansowania i kwoty zobowiązań na rok następny. Jeżeli ich nie przyjmiesz, to umowa przestaje obowiązywać z końcem lutego następnego roku.

Jak zerwać kontrakt z NFZ? Po prostu nie przyjmować warunków finansowania i kwoty zobowiązań. Sprawdź jednak, czy szybciej nie dojdzie do rozwiązania umowy, jeżeli złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu.

Chcesz porozmawiać o tym, jak zerwać kontrakt z NFZ?

Zapraszam do kontaktu:

  • tel. 602-490-321.
  • e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Poczytaj też:

Jak obejść zakaz podwójnego kontraktowania?

Jak przekształcić NZOZ w spółkę z o. o.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *