12 cze, 2021

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie lekarza od lipca 2021 r.?

Przygotuj się na wzrost kosztów funkcjonowania przychodni. Od lipca 2021 r. wzrasta bowiem minimalne wynagrodzenia lekarza i innych zawodów medycznych i niemedycznych zatrudnionych w podmiot leczniczych. Ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie lekarza od lipca 2021 r.?

Minimalne wynagrodzenie lekarza od lipca 2021 r.

Zgodnie z projektowanymi zmianami od lipca 2021 r. ma wzrosnąć minimalne wynagrodzenie lekarza i innych zawodów medycznych i niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wzrastają bowiem współczynniki do obliczenia wynagrodzenia.

Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie lekarza od lipca 2021 r.

Pewnie wiesz, że punktem wyjścia do obliczenia minimalnego wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok poprzedni. Wynagrodzenie to musisz pomnożyć przez określony w ustawie współczynnik.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. wynosiło 5 167, 47 zł.

Od lipca minimalne wynagrodzenie lekarza będzie zatem następujące:

  • lekarz ze specjalizacją drugiego stopnia lub tytułem specjalisty – współczynnik 1,31 – wynagrodzenie: 6 769, 39 zł brutto,
  • lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia – współczynnik 1,2 – zatem wynagrodzenie będzie wynosiło 6 200, 97 zł brutto,
  • wreszcie lekarz bez specjalizacji – współczynnik 1,06 – wynagrodzenie będzie wynosiło 5 477, 52 zł brutto,
  • na koniec lekarz stażysta – współczynnik 0,86 – wynagrodzenie będzie wynosiło 4 444, 03 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki lub położnej w 2021 r.

Natomiast minimalne wynagrodzenie pielęgniarki lub położnej od lipca 2021 r. będzie następujące:

  • pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym mgr razem z tytułem specjalisty – współczynnik 1,06 – wynagrodzenie będzie wynosiło 5 477, 52 zł brutto,
  • pielęgniarka albo położna tylko z tytułem specjalisty – współczynnik 0,81 – więc wynagrodzenie wyniesie 4 185, 66 zł brutto,
  • po trzecie, pielęgniarka lub położna tylko z tytułem mgr lub z licencjatem – współczynnik 0,81 – zatem wynagrodzenie wyniesie 4 185, 66 zł brutto,
  • wreszcie pielęgniarka lub położna bez tytułu specjalisty – współczynnik 0,73 – czyli wynagrodzenie wyniesie 3 772, 26 zł brutto.

Wynagrodzenie pracowników zawodów niemedycznych

Na koniec warto wspomnieć, jak będzie się kształtować wynagrodzenie pracowników zawodów niemedycznych. Dla nich współczynnik będzie wynosić 0,59. Zatem ich wynagrodzenie wyniesie 3 048, 81 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie

Powyższe zasady dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Sposób podwyższania wynagrodzenia

Sposób podwyższania wynagrodzenia w większych podmiotach leczniczych może być trochę skomplikowany, gdyż wymaga uzgodnienia ze związkiem zawodowym.

Jednakże w przychodniach zazwyczaj nie działają związki z zawodowe. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podpisać porozumienie z pracownikiem wybranym przez innych pracowników.

Jeżeli jednak takie porozumienie nie zostanie zawarte, to sposób ustalenia podwyższenia wynagrodzenia ustala w drodze zarządzenia kierownik zakładu.

***

Zachęcam Cię do przeczytania artykułów:

Czy warto prowadzić przychodnię POZ w formie spółki z o. o.?

Jak przygotować się do kontroli wojewody w przychodni POZ?

***

Jeżeli chcesz skorzysta z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  • tel. 602-490-321,
  • marcin.bartynski@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *