7 cze, 2021

Jak legalnie obejść zakaz podwójnego kontraktowania?

Przepisy nadal przewidują zakaz podwójnego kontraktowania. Pracując w szpitalu, nie będziesz mógł otworzyć własnej przychodni POZ. Jest jednak sposób – można legalnie obejść zakaz podwójnego kontraktowania.

Zakaz podwójnego kontraktowania NFZ

Nie rozumiem celu zakazu podwójnego kontraktowania. Nie wiem, dlaczego ustawodawca uniemożliwia jednoczesne udzielanie świadczeń zdrowotnych i w ramach praktyk zawodowych, i na kontrakcie w szpitalu.

I choć zakaz obowiązuje już od dawna, to NFZ przymykał oko na jego łamanie. Wszystko się jednak zmieniło od kontroli NIK sprzed kilku lat. Od tamtego czasu NFZ zaczął surowiej przyglądać się przypadkom podwójnego kontraktowania.

Konsekwencje naruszenia zakazu podwójnego kontraktowania

W zasadzie aż do 2004 r. nie było żadnych sankcji za naruszenie zakazu. Jednak w 2004 r. Minister Zdrowia wprowadził do OWU wymierną sankcję za niezastosowanie się do tego przepisu. Otóż w takich przypadkach NFZ może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przed rozwiązaniem kontraktu Fundusz ma jednak obowiązek wezwać świadczeniodawcę do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni albo dłuższym, jeżeli strony tak ustalą.

Jeżeli NFZ dowie się o łamaniu zakazu, to z reguły wzywa do usunięcia uchybień w terminie dłuższym, niż 14 dni. A w wezwaniach często podpowiada, w jaki sposób można usunąć te uchybienia:

  • czy to przez zmianę formy prawnej prowadzonej działalności,
  • czy to przez rozwiązanie umowy ze szpitalem lub innym podmiotem.

W jaki sposób NFZ może dowiedzieć się, że naruszasz zakaz podwójnego kontraktowania?

W zasadzie Fundusz może dowiedzieć się o naruszeniu zakazu na dwa sposoby. Po pierwsze, podczas kontroli w przychodni POZ – wówczas ta okoliczność może wypłynąć. A po drugie, po prostu porównując w swoich bazach dane osobowe osób zatrudnionych w szpitalach z danymi osobowymi właścicieli przychodni.

Jak obejść zakaz podwójnego kontraktowania z NZF?

Ustawa przewiduje zakaz zawierania umowy z lekarzem, który jest już zatrudniony u świadczeniodawcy. Jeżeli zatem jesteś zatrudniony w szpitalu i masz zamiar prowadzić przychodnię POZ w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, to NFZ raczej nie podpisze z Tobą kontraktu.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś prowadził przychodnię w ramach jednoosobowej spółki z o. o. Ustawa tego nie zakazuje. Podobno nawet sam Fundusz podpowiada takie rozwiązanie.

Jeżeli natomiast prowadzisz już przychodnię POZ w ramach JDG i chcesz zatrudnić się w szpitalu lub u innego świadczeniodawcy, to też mam dla Ciebie rozwiązanie. Otóż możesz przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę z o. o. Dzięki tej procedurze kontrakt z NFZ automatycznie przejdzie na Twoją spółkę z o. o. Nie musisz pytać Funduszu o zgodę. Fundusz ma obowiązek przyjąć to do wiadomości i z reguły nie ma z tym żadnego problemu.

Przy przekształceniu w sp. z o. o. nie powinno być też żadnego problemu w przejściem deklaracji na spółkę z o. o.

O tym, jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o. o., opowiadam na innym swoim blogu: przeksztalceniewspolkezoo.pl. Zachęcam do odwiedzin tego bloga, gdyż opowiadam na nim o swoich doświadczeniach między innymi z przekształceń przychodni POZ w spółki.

Jak mogę Tobie pomóc?

Jeżeli potrzebujesz ode mnie pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu:

  • e-mail: marcin.bartynski@gmail.com,
  • tel.: 602-490-321.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *