5 cze, 2021

Co się dzieje po kontroli wojewody w przychodni POZ?

W ostatnim artykule pt. Jak się przygotować do kontroli wojewody w przychodni POZ opowiadałem, jakie dokumenty warto przygotować do spodziewanej kontroli. Natomiast w dzisiejszym artykule opowiadam, czego można się spodziewać po kontroli.

Protokół pokontrolny

Po przeprowadzonej w przychodni kontroli wojewoda sporządza protokół pokontrolny. W protokole będą zawarte między innymi następujące informacje:

 • opis stanu faktycznego,
 • stwierdzone nieprawidłowości,
 • wnioski osób wykonujących czynności kontrolne,
 • wreszcie informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy.

Na końcu protokół podpisują kontrolerzy i kierownik podmiotu leczniczego.

Czy zawsze kierownik ma obowiązek podpisania protokołu?

Nie zawsze.

Kierownik ma możliwość kwestionowania ustaleń zawartych w protokole. Jeżeli zgłosi umotywowane zastrzeżenia, to wojewoda ma obowiązek dodatkowo zbadać te fakty i uzupełnić protokół.

Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w przychodni POZ

W zależności od wagi stwierdzonych nieprawidłowości przychodnię mogą spotkać następujące konsekwencje:

 • zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie,
 • a nawet wykreślenie przychodni z rejestru podmiotów leczniczych.

Wykreślenie z rejestru jest najpoważniejszą konsekwencją grożącą za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli. Oczywiście, wojewoda nie wykreśli Twojej przychodni za drobne nieprawidłowości. Chodzi tutaj o ciężkie zaniedbania, np.:

 • jednoczesne z działalnością leczniczą prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub apteki,
 • rażące naruszenie warunków wymaganych do prowadzenia działalności leczniczej,
 • niedostosowanie się do zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli.

Kara pieniężna

Inną konsekwencją nieprawidłowości ustalonych w trakcie kontroli może być kara grzywny. Jeżeli przychodnia rozpocznie nowy rodzaj działalności (np. otworzysz w przychodni poradnię ginekologiczną) i nie zgłosisz tej zmiany do rejestru w terminie 14 dni, a wojewoda to wychwyci – to narażasz się na karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak mogę Tobie pomóc?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 • tel. 602-490-321.
 • e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *